Chiến lược marketing và sale

MONEY IN THE LIST
Danh sách ở đây (list) không phải đi mua số điện thoại hay email ở đâu đó, mà danh sách này chúng ta phải xây dựng mối quan hệ với họ, và giữ họ ở trong mối quan hệ đó.

Danh sách không chỉ là Email hay số điện thoại mà đa kênh: lượt follower trên Facebook, lượt subcribers trên Youtube, lượng email trong Email Marketting, lượt truy cập Blog của chúng ta….

Hãy xem kỹ chiến lược tạo hệ thống Internet Marketing rồi liệt kê ra danh sách các việc cần làm cho hệ thống Affiliate Winsfund của mình.

Kết bạn facebook với tớ: https://www.facebook.com/hoatruong29

@

Not recently active