Công thức xây dựng đội nhóm kinh doanh

  • Bước 1: chọn ra 5 người chiến tướng
  • Bước 2: lên lịch họp và đào tạo 1 tuần 3 lần, gom về 1 chỗ như văn phòng để cùng làm việc.
  • Bước 3 nâng số chiến tướng dần lên thành 10-15-20-1000

@

Not recently active