Nguyên tắc tiếp cận gần

Lên lịch chăm sóc khách hàng, gặp gỡ khách hàng thường xuyên. Hãy nhớ một nguyên tắc rất quan trọng: NGUYÊN TẮC TIẾP CẬN GẦN

Bạn càng gần gũi với khách hàng, đội nhóm và các F đại lý thì doanh số bạn càng tăng cao. Càng kiếm được nhiều tiền!

@

Not recently active