Các hình thức quay video marketing (Cập nhật)

1: Quay màn hình máy tính hướng dẫn
2: Thuyết trình bằng bảng biết Flipchart
3: Người thuyết trình mô tả ảnh và chữ
4: Live Stream lên kênh YouTube
5: Video dạng slide lồng tiếng
6: Dạng video phỏng vấn Talk Show

@

Not recently active