Hệ thống là gì? Yếu tố cần có để thành công


“Leader chỉ là người chia sẻ Thông Tin – Kiến Thức – Kinh Nghiệm của mình cho hệ thống và khách hàng. Và ko chịu trách nhiệm về sự thành hay bại của bất cứ ai trong thị trường”

Trong cái thị trường tc này. Chỉ có ai chăm học, chăm làm, chiến thắng được cái tôi, chiến thắng được bản ngã, khống chế được lòng tham Thì sẽ chiến thắng, Còn lại là thua. Đơn giản thế thôi Mà những việc đó Ko ai làm hộ ai được cả Thành hay bại là do bản thân mình nhé ae.


Tôi nhìn vào thái độ của một người tôi đoán được tương lai của họ nghèo hay giầu.
Người giầu họ luôn luôn học hỏi, người nghèo họ nghĩ tôi biết rồi.

Người giàu thái độ họ làm và hành động ngay cả khi chưa có đủ mọi thứ, bởi vị họ hiểu rằng chỉ có làm mới tạo ra kết quả, người nghèo họ để lỗi sợ hãi ngăn cản hành động.

Vì sao tôi biết được chắc chắn tương lai họ giàu hay nghèo??

Nhìn vào thái độ học tập của họ! Trên đời này sự khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo là gì biết không?
Đó là thái độ học tập, và khả năng hành động chăm chỉ.

Trên đời này chẳng có ai là thiên tài cả, tất cả những người giỏi là bởi vì họ học nhiều, làm nhiều, chăm chỉ.
Tôi chưa từng thấy một người giàu nào mà họ không giám mạo hiểm, giám làm cả, sợ hãi và nhát gan là bản tính của người nghèo.

Cho lên muốn thay đổi cuộc sống trước hết bạn cần thay đổi thái độ, bởi vì thái độ quan trọng hơn trình độ, Thái độ quyết định 70% thành công .

@

Not recently active